Een innovatieve toekomst met iMPaCT-implants

iMPaCT-Implants levert een significante bijdrage aan de RIS3-transitie ‘van zorg naar positieve gezondheid’ en versterkt de innovatiekracht en ecosysteem- vitaliteit van Noord-Nederland. Door gebruik te maken van de technologische innovativiteit binnen de regio, realiseren we verschuiving van generieke naar individuele, op maat gemaakte, behandeling van de patiënt. Door 7,4 miljoen euro te investeren in onderzoek naar i) patiëntveiligheid van design tot product ii) verankering door training en opleiding van betrokkenen: Learn-to-use, iii) Verbredings- en verdiepingsonderzoek: nieuwe behandeldomeinen, iv) onderzoek naar marktmodellen, ondersteunt iMPaCT-Implants toekomstige productie-investeringen in de regio (>10 miljoen euro) en draagt bij aan het welzijn van vele toekomstige patiënten, die voor een optimaal herstel en behoud van kwaliteit van leven afhankelijk zijn van hoogwaardige implantaten.

In dit iMPaCT-Implants kennisontwikkelingsproject wordt proof-of-concept onderzoek gedaan naar persoonlijke, op maat gemaakte, implantaten, waaronder kaak, luchtweg, bekken, knie en pols. Huidige, bulkgemaakte implantaten zijn niet altijd toepasbaar en leiden tot ongemak en functionaliteitsverlies. Dit leidt tot onnodige extra benodigde zorg en kosten, zowel financieel als emotioneel. In het SNN-ecosysteem ‘Personalised Implants’ (PI) wordt sinds 2018 samengewerkt met regionale MKB-bedrijven voor onderzoek en ontwikkeling naar persoonlijke implantaten. Het PI-ecosysteem resulteerde in nieuwe regioale samenwerkingen en een innovatieve en snelle workflow. Hoewel geverifieerd voor een heel specifieke groep patiënten, is de totale methode nog onvoldoende robuust. Verdieping en verbreding van ontwikkeling is nodig om socio-economisch voordeel te kunnen genereren. Vanuit dat inzicht is de noodzaak ontstaan voor een nieuwe projectlijn. Deze gaat zorgen dat precies op die aspecten wordt doorontwikkeld om de innovatieve behandelmethodiek tot een robuuste standaardmethode te kunnen omzetten; van een ‘beperkt’, persoonlijk kaak-en bekkenimplantaat voor een specifieke groep, naar een range, breed doordachte, persoonlijke implantaten. Die daarmee voor een brede patiëntengroep bruikbaar zijn, binnen een nieuwe digitale, medische design- en workflow. Het onderzoek dat hiervoor nodig is, is baanbrekend en betekenisvol vanuit klinisch en maatschappelijk perspectief.

De overall doelstelling van dit iMPaCT-Implants initiatief is: hoogwaardige, unieke implantaten die significant minder falen, minder infecties veroorzaken en de patiënt een betere functie geven, na een kortere en effectievere behandeling. Dit alles wordt toegepast op een brede groep patiënten, met elk eigen uitdagingen, in de gehele Noordelijke regio. Dankzij digitalisering, data-gedreven besluitvorming (digital-twin) en lokale hoogwaardige samenwerking is dit mogelijk en tevens uniek in Europa.

Een multidisciplinair consortium

De penvoerder van dit JTF-project is het UMCG, meer concreet de afzonderlijke afdelingen Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), 3DLab, Traumachirurgie, Orthopedie, Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), Biomedical Engineering (BME) en het Engineering and Technology Institute (ENTEG) van de RUG. Elk van de betrokken afdelingen heeft een eigen afweging gemaakt om te investeren in dit onderzoek met eigen middelen! Gezamenlijk hebben zij de benodigde kennis op het gebied van klinische behandelingen, digitale imaging technieken en materialen en design.

Met betrokkenheid van de MKB-bedrijven WiTEC (Beheer/Medical/Precision), BAAT Medical en Bether Encapsulates wordt de nieuwe (digitale) medische workflow  ontworpen en onderzocht. WiTEC is gespecialiseerd in de productie van precisieonderdelen en beschikt over een productiefaciliteit voor medische instrumenten. BAAT Medical, beschikt over de kennis op het gebied en van wet– en regelgeving rondom de valorisatie van medische hulpmiddelen en het productieproces. Bether Encapsulates is gespecialiseerd in materiaal oppervlakte bewerking (coatings) van (medische) instrumenten.

iMPaCT-Implants gaat een nieuwe, digitale medische design- en workflow ontwikkelen voor patiënt specifieke implantaten en behandelingen.
Het gaat, onder andere, om behandelingen van toenemende aantallen kwetsbare patiënten met kanker in het aangezicht, ernstig trauma, invaliderende standsafwijkingen van botten of bottumoren. Dit vraag om een nieuwe aanpak, gericht op de individuele patiënt. iMPaCT-Implants realiseert dat door combinatie van imaging technieken tot een 3D model van de kwetsuur of afwijking. Dit biedt dan de mogelijkheid tot nauwkeuriger diagnostiek en behandeling. Door lokale productie van de benodigde implantaten en mallen geeft snelheid, zodat de patiënt zelf betrokken kan worden in het hele proces om zo te komen tot het beste resultaat.

Dit alles leidt op lange termijn tot een nieuwe werkwijze in de medische techniek door verregaande digitalisatie, hoger patiëntwelbevinden, lagere kosten en verplaatsing van hoogwaardige productie naar de regio
. Dit leidt tot een verhoging van de behandelaantallen van ca. 10 per maand naar ca. 10 per week. Dit biedt kansen voor regionale maak- en medtechbedrijven w.o. WiTEC, Baat Medical en Bether Encapsulates 

Een multidisciplinair consortium

Het Just Transition Fund biedt essentiële ondersteuning bij het bevorderen van de groene en duurzame ontwikkeling van de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s. Het fonds wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt beschikbaar gesteld door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), met steun van de provincie en gemeente Groningen.